Generic Aldactone (Spironolactone)
Aldactone
Aldactone is a diuretic (water pill) indicated to treat hypertension, fluid retention associated with congestive heart failure, cirrhosis, and nephrotic syndrome.
Förpackning
Pris
Per Tabletter
Du Sparar
25 mg x 30 tabletter
$21.99
$0.73
$0.00
Nästa order 10% rabatt
25 mg x 60 tabletter
$34.99
$0.58
$9.00
Nästa order 10% rabatt
25 mg x 90 tabletter
$46.99
$0.52
$18.90
Nästa order 10% rabatt
25 mg x 120 tabletter
$56.99
$0.47
$31.20
Nästa order 10% rabatt
25 mg x 180 tabletter
$76.99
$0.43
$54.00
Nästa order 10% rabatt
25 mg x 360 tabletter
$137.99
$0.38
$126.00
Nästa order 10% rabatt
Förpackning
Pris
Per Tabletter
Du Sparar
100 mg x 30 tabletter
$41.99
$1.40
$0.00
Nästa order 10% rabatt
100 mg x 60 tabletter
$66.99
$1.12
$16.80
Nästa order 10% rabatt
100 mg x 90 tabletter
$89.99
$1.00
$36.00
Nästa order 10% rabatt
100 mg x 120 tabletter
$107.99
$0.90
$60.00
Nästa order 10% rabatt
100 mg x 180 tabletter
$145.99
$0.81
$106.20
Nästa order 10% rabatt
Produktbeskrivning

Aldactone - Absolutely with

Biverkningar En del personer som använder medicinen kan få biverkningar som till exempel dåsighet, trötthet eller huvudvärk. Detta läkemedel passerar över i modersmjölk, men det är osannolikt att skada en ammade barnet. Uppgifter om användning och säkerhet av spironolakton under graviditet är otillräckliga. Behandling Det finns ingen specifik antidot. Var vänlig vänta Hitta behandlingar och lediga tider inom:. Årbyrån lagt till en varning om en potentiellt livshotande tillstånd som kallas hyperkalemi höga kaliumnivåer i blodet. A customer has reported performance degradation in the SAN. Hos barn är doseringen också baserad på kroppsvikt. Administrering av spironolakton till honråtttor under dräktighet resulterade i feminisering av manlig avkomma. Även s pironolactone har funnits i över 25 år, är FDA fortfarande uppdatera läkemedlets säkerhetsmärkning. Kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare. Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Dagsdoser på upp till mg kan här ibland vara indicerat. Vad är Aldactone. Försiktighet bör iakttas vid anestesi av patienter som behandlas med spironolakton. Rådgör med din läkare eller apotekspersonal om du har några frågor. Man kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Aldactone behandlar också Alsactone ödem hos personer med hjärtsvikt, levercirros, eller en njure sjukdom som kallas nefrotiskt syndrom. Då minskar vätskemängderna i kroppen och Aldactone sänks. Benödem under graviditeten, till följd av begränsning av venös avkastning genom Aldzctone utvidgade livmodern. Det är bäst att ta din dos tidigt på dagen före för att Aldaftone att behöva gå upp under natten för att kissa. Aldactone bör användas endast i de förhållanden som beskrivs i Indikationer och användning. Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen. Korrigering av hypokalemi och högt blodtryck utgör en sannolik diagnos för diagnos av primär hyperaldosteronism. Aldactone oftast förskrivs för att behandla högt blodtryck, ödem vätskeretention och brister kalium, och anses inte vara en acne behandling i första hand, men om en läkare misstänker hyperaldosteronism som en orsak till vuxen akne, kan det vara föreskrivet, främst för kvinnor. Vad Aldactone är och vad det används för 2. Digoxin Spironolakton ökar halveringstid en för digoxin. Sök apotek med läkemedlet i lager Sök lagerstatus. Cisco Fabric Services Answer: C

Opinion: Aldactone

MICARDIS 84
REOSTO Lasix
MIRCETTE It is Alactone mistake in the interface dumps configuration. Sök apotek med läkemedlet i lager Sök lagerstatus. Hur det fungerar Eventuella biverkningar Vad händer om jag missar en dos. Denna medicinering har också använts för att behandla överdriven hårväxt hirsutism hos kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom sjukdom. Ta inte dubbel dos för att komma ikapp. Angiotensin höjer blodtrycket genom att göra så att blodkärlen drar ihop sig. Forskning vi stödjer.
Detta är inte en komplett lista över möjliga biverkningar. Förutom urindrivande effekt har spironolakton en blodtryckssänkande effekt. Blodet och lymfsystemet. Få uppdateringar. Aldacyone kan till Aldxctone läsa mer om mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Vad är den viktigaste informationen jag bör veta om Aldactone? Senast uppdaterad: 16 september Skribent: Akut överdosering kan resultera i illamående, kräkning, dåsighet, förvirring, ataximakulopapulösa eller erytematösa utslag eller diarré. Digoxin Spironolakton ökar halveringstid en för digoxin. Vi använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. Kort test Aldactone administreras vid en daglig dos av mg under fyra dagar. Aldactone kan också användas för ändamål Aldactone inte nämns i denna medicinering guide. Rådgör med din läkare eller apotekspersonal om du har några frågor. De flesta människor med högt blodtryck inte känner sig sjuka. Akut överdosering kan resultera i illamående, kräkning, dåsighet, förvirring, ataximakulopapulösa eller erytematösa utslag eller diarré. Förvara inte i badrummet. Aldactone film-coated tablet SmPC. Gå till mobil. Nedan listas de dokument som finns tillgängliga för produkten. Aldactone administreras vid en daglig dos av mg under tre till fyra veckor. Läkemedlet har brytningstillstånd för maskinell dosdispensering med hållbarheten 6 månader i öppen förvaring. Undvik att använda andra kaliumsparande diuretika. Forskning vi stödjer. Introduktion Bakgrund Läkemedelsinformation som Sweco kan vara tidskänsliga. Graviditet Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av spironolakton i gravida kvinnor.
Common use

Magnium and potassium-sparing diuretic and aldosterone antagonist. It competitively associates with aldosterone receptors in in the distal parts of the nephron. It has a diuretic effect, increases excretion of natrium ions and decreases excretion of potassium and magnium, decreases urinary acidity. The diuretic effect of the medicine is moderate and appears usually after 2-5 days of treatment and continues during 2-3 days after discontinuance of the medicine intake. A weak hypotension effect appear usually in 2-3 weeks of treatment. Aldactone is used in combination with other drugs to treat hypertension. It also facilitates removal of excess fluid from the body in congestive heart failure, cirrhosis of the liver, and kidney disease.Dosage and direction

Daily dose for adults in arterial hypertension, edema syndrome is 50-100 mg for adults. It should be divided into 1-2 intakes a day. On necessity the dose maybe gradually increased up to 200 mg a day. Duration of treatment is not less than two weeks. For other conditions such as chronic congestive heart failure, cirrhosis, nephrotic syndrome and others different dosage maybe recommended. Consult your doctor before you decide to take this medicine. Aldactone should be taken after a meal and the most preferable is a single dose before bedtime.Precautions

Do not drink alcohol as it increases some of the side effects of Aldactone. Avoid eating too much salt because excess of alt maybe cause your body to retain water and effectiveness of Aldactone decreases. It is recommended not to take salt substitutes or low-sodium milk products which contain potassium. Avoid becoming overheated or dehydrated during exercising. Talk with your doctor about amount of liquids you should consume. Do not stop using this medicine even if you feel improvement of youth health if you are being treated for high blood pressure.Contraindication

Hypersensitivity, Addison disease, hypercaliemia, hyperpotassiemia, concomitant intake with potassium supplements or other potassium-sparing diuretics such as Aldactazide, amiloride (Midamor, Moduretic), triamterene (Dyrenium, Dyazide, Maxzide), hyponatriemia, chronic kidney failure, diabetic nephropathy, anuria, liver failure, diabetes at supposed chronic kidney failure, diabetic nephropathy, pregnancy, and some others. Please take this medicine only if it is advised by your doctor.Possible side effect

Side effects of the medicine include headache, diarrhea, cramps, drowsiness, rash, nausea, vomiting, impotence, irregular menstrual periods, and irregular hair growth. Fluid and electrolytes imbalance are likely, so patients should be monitored carefully. Enlargement of the breasts may also occur depending on dose and duration of therapy. This condition is usually reversible when you discontinue to take Aldactone.Drug interactionThis medicine can lower blood sodium levels while raising blood potassium levels. Excessively high potassium levels in blood sometimes cause potentially life-threatening abnormalities in heart rhythm. Therefore, Aldactone usually is not administered with other agents that can raise blood potassium levels. Aldactone can cause elevation of blood digoxin (Lanoxin) to toxic levels.Missed doseNever take a double dose of this medication. If it is almost time of the next dose just skip the missed portion and continue to take the medicine according to the schedule.OverdoseImmediate medical attention in needed in case you overdosed intake of the medicine. Overdose symptoms may include drowsiness, confusion, red skin rash, nausea, vomiting, or diarrhea.Storage

Aldactone should be stored at room temperature, below 25 C (77 F).Disclaimer

We provide only general information about medications which does not cover all directions, possible drug integrations, or precautions. Information at the site cannot be used for self-treatment and self-diagnosis. Any specific instructions for a particular patient should be agreed with your health care adviser or doctor in charge of the case. We disclaim reliability of this information and mistakes it could contain. We are not responsible for any direct, indirect, special or other indirect damage as a result of any use of the information on this site and also for consequences of self-treatment.
X

Få ett bättre sexliv med Viagra

Det finns inte många i dagens samhälle som inte hört talas om läkemedlet Viagra vid något tillfälle och de allra flesta vet nog också att det används för att råda bot på erektionsproblem. Något som inte är fullt lika känt är hur många det faktiskt är som drabbas av potensproblem någon gång. Faktum är att nästan varje vuxen man någon gång drabbats av bristande potens vid samlag. För vissa har det bara hänt en enda gång men för andra är det ett ständigt återkommande problem, något som vållar stor oro och frustration hos den som drabbas. Det är en självklarhet att impotens kan leda till kraftigt försämrat självförtroende och därför är det klokt att köpa Viagra innan självförtroendet hunnit lida alltför stor skada.

En ganska given fråga är naturligtvis om alla kan bli hjälpta av Viagra. Svaret är att de allra flesta kan få hjälp av läkemedlet men att det finns vissa som inte bör använda sig av just denna medicin. Personer med hjärtproblem bör istället konsultera sin läkare för att få hjälp på annat sätt och detsamma gäller alla som äter mediciner med nitrater, oftast gäller detta just personer med hjärtproblem. De flesta andra märker stor förbättring om de använder generisk Viagra eller sådan Viagra som finns att köpa på Apoteket.

När det gäller mannens ålder så är detta ovidkommande när det gäller bruk av Viagra. Så länge man är över 18 år, det vill säga har uppnått myndig ålder, kan man köpa Viagra och man kan göra det antingen på det apotek man vanligtvis besöker för att hämta ut medicin eller på ett nätapotek. Fördelen med att välja onlineapotek är att man då slipper ordna recept först. Vill man beställa Viagra online kan man alltså göra det utan rekommendation från läkare och det innebär att man kan göra det redan efter att potensproblemen visat sig ett par gånger. Det är i regel bättre att ta hjälp snabbt än att vänta och uppleva problemet gång på gång eftersom detta kan sätta spår både på självkänslan och på förhållandet.

De flesta som surfar in på ett nätapotek kommer att upptäcka att priserna är betydligt lägre där om man jämför med hur priserna ser ut på Apoteket. Frågan som många då ställer är om priset spelar någon roll. Är billig Viagra sämre än det läkemedel som säljs nästan dubbelt så dyrt på traditionella apotek? I det här fallet behöver det inte alls vara så. Billig Viagra som kan beställas på Internet är ofta av lika god kvalitet som det dyra läkemedel som köps mot recept. Med tanke på detta finns det förstås ingen som helst anledning att välja det dyrare alternativet förutsett att man inte av någon anledning vill besöka sin läkare först. För personer som förutom potensproblemen är fullt friska finns det egentligen ingen anledning att söka läkarhjälp. Det kan däremot vara ett klokt val att börja med enklare medicinering i form av Viagra för att få ett slut på de problem som annars kan störa samlivet.