Generic Asacol (Mesalamine)
Asacol
Asacol is bowel-specific aminosalicylate drug to treat inflammation caused by ulcerative colitis, proctosigmoiditis, and proctitis.
Förpackning
Pris
Per Tabletter
Du Sparar
400 mg x 30 tabletter
$49.99
$1.67
$0.00
Nästa order 10% rabatt
400 mg x 60 tabletter
$79.99
$1.33
$20.40
Nästa order 10% rabatt
400 mg x 90 tabletter
$108.99
$1.21
$41.40
Nästa order 10% rabatt
400 mg x 120 tabletter
$129.99
$1.08
$70.80
Nästa order 10% rabatt
400 mg x 180 tabletter
$175.99
$0.98
$124.20
Nästa order 10% rabatt
Produktbeskrivning
För information om kontraindikationer, biverkningar, försiktighet, pris och dosering Asackl se FASS. Läs Asacool och se om du matchar kriterierna för att delta! Adacol inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Mesalazinet frisätts och utövar sedan sin effekt, lokalt genom hela kolon. Tabletter i avföring Det finns ett begränsat antal rapporter om intakta tabletter i avföringen. Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring. För Asacoo av mild till måttlig akut sjukdom. Försiktighet rekommenderas vid behandling av patienter med aktivt mag- eller duodenalsår. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Det är aldrig kul att bli dålig i magen, och att få magproblem och diarré på en utlandsresa kan verkligen förstöra hela semestern. Un adulto 18 años o mástales como un progenitor, tutor s o profesional sanitario podría presentar el informe en su nombre. Detta gäller även biverkning ar som inte nämns i denna information. Kontakta läkemedelsföretaget genom uppgifterna nedan. Un adulto di 18 anni di età compiuticome un genitore, tutore o operatore sanitario, potrà presentare una segnalazione per Suo conto. Innan och under tiden du tar Asacol kan din läkare vilja kontrollera om din lever, njurar, blod och lungor fungerar som de ska. Symtomens svårighetsgrad varierar från individ till individ men är en källa till försämrad livskvalitet.

Asacol - agree, remarkable

En anledning till detta kan vara att endast vissa patienter har Asacol underliggande tarminflammation som orsak. Alla godkända läkemedel får ett godkännandenummer, ett så kallat MT-nummer. Medicinering med Asacol minskar dock risken för nytt skov. Sällsynta: huvudvärk, yrsel. Du är på väg att lämna tillotts. Det har visats att mesalazin aktiverar PPAR-γ-receptorn som motverkar nukleär aktivering av tarmens inflammatoriska reaktion. Rekommenderad dos är:. Den kliniska relevansen av detta är ej klarlagt. Crohns: Avföring som vatten - finns det någon hjälp?. Tala med din läkare innan du ändrar eller avbryter behandlingen. Asacol kan användas med försiktighet om du tidigare har haft en allergisk reaktion i hjärtat som inte orsakats av mesalazin. Läkemedelsverket Box 26 03 Uppsala. Only selected options are displayed. Hematologiska parametrar, särskilt leukocyt - trombocyt- och lymfocytvärden, ska mätas regelbundet veckovissärskilt vid initiering av sådan kombinationsbehandling, se Varningar och försiktighet. Ingen känd frekvens: förhöjt S- kreatininviktminskning, sänkt kreatininclearanceökat amylas, SR-stegring, ökat lipasBUN-stegring. Kontakt Fråga läkemedelsföretaget om Asacol®. Vaše informace a osobní údaje budou používány pro účely sledování bezpečnosti léku a k tomu, abychom mohli řádně odpovídat na vaše dotazy. Für weitergehende Informationen darüber, wie wir Ihre personenbezogenen Daten sammeln und verwenden und bezüglich Ihrer Rechte an Ihren personenbezogenen Daten, sehen Sie sich bitte unseren Datenschutzhinweis an, der auf unserer Webseite vorliegt unter Datenschutz Tilkynning um persónuvernd: Allar upplýsingar og persónuleg gögn sem þú deilir með Tillotts Pharma verða varin og geymd í trúnaði í samræmi við verklagsreglur og gildandi lög. Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. Sök på hemsidan Close. Environmental risk: Risk of environmental impact of mesalazin cannot be excluded, since no ecotoxicity data are available. Använd inte Asacol om du är allergisk mot mesalazin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel anges i avsnitt 6. Un adulte âgé de 18 ans ou plustel qu'un parent, tuteur ou professionnel de santé, peut effectuer la déclaration en votre nom. Mesalazin har visat sig kunna hämma LTB 4 -stimulerad migration av intestinala makrofag er genom att migrationen av makrofag er till inflammatoriska områden hindras. Asqcol och ungdomar Asacol rekommenderas endast för användning hos barn från 6 år och äldre. Den här webbplatsen använder cookies. De flesta har hört talas om kolera, men hur mycket vet du egentligen om sjukdomen? Läs upp. Hittills finns endast begränsad erfarenhet från ammande kvinnor tillgängliga.
Common use

Asacol is an anti-inflammatory drug which acts on the lining of the gut to reduce inflammation tissue damage, and diarrhea and treat ulcerative colitis, proctosigmoiditis, and proctitis. Asacol becomes active in the small intestine just before the large intestine. This drug may be also good in treatment of patients with Crohn's disease which affects also the small bowel. Asacol contains active component mesalamine, an anti-inflammatory drug, which is released from covering only when ðÍ>7, and olsalazine (5-aminosalicylic acid dimer) which is also active in distal segments of gastrointestinal tract.Dosage and direction

Consult with your doctor about necessary dosage before to start treatment. Do not use in larger quantities than prescribed. Take Asacol orally with a meal or a glass of milk. Swallow the whole pill with water. Do not break, crush or chew the tablets before to swallow them. Recommended daily dose for treatment of moderately active ulcerative colitis is 4.8g divided in three intakes; treatment contiues 6 weeks in adults. Lower doses are required to treat mild acute exacerbations of ulcerative colitis in adults: daily dose of 2.4g should be taken as divided doses. Maintenance of remission of ulcerative colitis and Crohn's ileocolitis: take up to 2.4g a day in divided doses. On impairment of renal function dosage should be adjusted. This medication is not recommended to use in children.Precautions

Asacol is not recommended in patients with renal impairment and caution should be exercised in patients with raised blood urea or proteinuria. Use with caution in adult patients having a normal renal function. If renal failure develops in patients treated with Asacol it can be caused by mesalazine-induced nephrotoxicity. Phenergan should not be used during pregnancy, becoming pregnant or lactating without doctor's advice. Possible adverse effects to the infant may exclude breast-feeding. Consult your doctor if you need to breastfeed your baby.Contraindications

Asacol is not allowed to people who are hypersensitive to any of the ingredients, sensitive to salicylates, aminosalicylates or renal sensitivity to sulfasalazine. Also contraindicated in people with severe hepatic impairment, acute and chronic interstitial nephritis, gastric or duodenal ulcer, haemorrhagic tendency. Safety of the medication in pregnancy and lactation is not known.Possible side effect

They may include all types of an allergic reaction. Also the most possible side effects include: colic, fever, nasopharyngitis, headache, severe abdominal pain, exacerbation of abdominal colitis, cramping, fever, dyspepsia, jaundice, and bloody diarrhea. Less serious include: mild nausea, vomiting, stomach cramps, diarrhea, constipation, hemorrhoids, gas, stool abnormalities, fever, sore throat, or other flu symptoms, constipation, headache or dizziness, fatigue, skin rash.

If you experience any of the symptoms while using Asacol stop taking the medication and and tell your doctor as soon as possible. Also consult with your doctor about any side effect that seems unusual.Drug interaction

Asacol should not be co-administered with medications which lower stool pH such as lactulose as they may prevent release of the active ingredient. Due to development of Reye's syndrome Asacol and other salicylates should not be used for six weeks after receiving the chickenpox vaccine. Asacol decreases the absorption of digoxin. Asacol can potentially increase the level of thiopurine medications. If warfarin is concomitantly used with Asacol it should be monitored by healthcare provider.

Inform your doctor if you are taking the following drugs: azathioprine (Imuran) or mercaptopurine (Purinethol); pentamidine (Nebupent, Pentam); tacrolimus (Prograf); rifampin (Rifadin, Rimactane, Rifater), amphotericin B (Fungizone, AmBisome, Amphotec, Abelcet), capreomycin (Capastat), vancomycin (Vancocin, Vancoled), adefovir (Hepsera), acyclovir (Zovirax), cidofovir (Vistide), or foscarnet (Foscavir), aldesleukin (Proleukin), cisplatin (Platinol), ifosfamide (Ifex), oxaliplatin (Eloxatin), carmustine (BiCNU, Gliadel), plicamycin (Mithracin), streptozocin (Zanosar), or tretinoin (Vesanoid); aspirin and other NSAIDs such as diclofenac (Voltaren), ibuprofen (Motrin, Advil), naproxen (Aleve, Naprosyn), ketorolac (Toradol), etodolac (Lodine), diflunisal (Dolobid), flurbiprofen (Ansaid), mefenamic acid (Ponstel), indomethacin (Indocin), ketoprofen (Orudis).

Also note that interaction between two medications does not always mean that you

must stop taking one of them. As usual it affects the the effect of drugs, so consult with your doctor about how it interactions are being managed or should be managed.Missed dose

If you forgot to take your dose in time, please do it as soon as you remember. But do not take if it is too late or almost time for your next dose. Do not increase your recommended dose. Take your doses at about the same time each day to avoid missing a dose.Overdose

Symptoms of Asacol overdose may include confusion, dehydration, diarrhea, dizziness, drowsiness, fever, headache, quick and short breathing, ringing in the ears, sweating, vomiting. If you experience one of them or any unusual symptoms call your doctor immediately.Storage

Store at room temperature between 20-25 C (68-77 F).Disclaimer

We provide only general information about medications which does not cover all directions, possible drug integrations, or precautions. Information at the site cannot be used for self-treatment and self-diagnosis. Àïó specific instructions for a particular patient should be agreed with your health care adviser or doctor in charge of the case. We disclaim reliability of this information and mistakes it could contain. We are not responsible for any direct, indirect, special or other indirect damage as a result of any use of the information on this site and also for consequences of self-treatment.

X

Få ett bättre sexliv med Viagra

Det finns inte många i dagens samhälle som inte hört talas om läkemedlet Viagra vid något tillfälle och de allra flesta vet nog också att det används för att råda bot på erektionsproblem. Något som inte är fullt lika känt är hur många det faktiskt är som drabbas av potensproblem någon gång. Faktum är att nästan varje vuxen man någon gång drabbats av bristande potens vid samlag. För vissa har det bara hänt en enda gång men för andra är det ett ständigt återkommande problem, något som vållar stor oro och frustration hos den som drabbas. Det är en självklarhet att impotens kan leda till kraftigt försämrat självförtroende och därför är det klokt att köpa Viagra innan självförtroendet hunnit lida alltför stor skada.

En ganska given fråga är naturligtvis om alla kan bli hjälpta av Viagra. Svaret är att de allra flesta kan få hjälp av läkemedlet men att det finns vissa som inte bör använda sig av just denna medicin. Personer med hjärtproblem bör istället konsultera sin läkare för att få hjälp på annat sätt och detsamma gäller alla som äter mediciner med nitrater, oftast gäller detta just personer med hjärtproblem. De flesta andra märker stor förbättring om de använder generisk Viagra eller sådan Viagra som finns att köpa på Apoteket.

När det gäller mannens ålder så är detta ovidkommande när det gäller bruk av Viagra. Så länge man är över 18 år, det vill säga har uppnått myndig ålder, kan man köpa Viagra och man kan göra det antingen på det apotek man vanligtvis besöker för att hämta ut medicin eller på ett nätapotek. Fördelen med att välja onlineapotek är att man då slipper ordna recept först. Vill man beställa Viagra online kan man alltså göra det utan rekommendation från läkare och det innebär att man kan göra det redan efter att potensproblemen visat sig ett par gånger. Det är i regel bättre att ta hjälp snabbt än att vänta och uppleva problemet gång på gång eftersom detta kan sätta spår både på självkänslan och på förhållandet.

De flesta som surfar in på ett nätapotek kommer att upptäcka att priserna är betydligt lägre där om man jämför med hur priserna ser ut på Apoteket. Frågan som många då ställer är om priset spelar någon roll. Är billig Viagra sämre än det läkemedel som säljs nästan dubbelt så dyrt på traditionella apotek? I det här fallet behöver det inte alls vara så. Billig Viagra som kan beställas på Internet är ofta av lika god kvalitet som det dyra läkemedel som köps mot recept. Med tanke på detta finns det förstås ingen som helst anledning att välja det dyrare alternativet förutsett att man inte av någon anledning vill besöka sin läkare först. För personer som förutom potensproblemen är fullt friska finns det egentligen ingen anledning att söka läkarhjälp. Det kan däremot vara ett klokt val att börja med enklare medicinering i form av Viagra för att få ett slut på de problem som annars kan störa samlivet.