Generic Imdur (Isosorbide)
Imdur
Imdur is a nitrate which widens blood vessels and treats angina attacks (chest pain).
Förpackning
Pris
Per Tabletter
Du Sparar
20 mg x 30 tabletter
$37.99
$1.27
$0.00
Nästa order 10% rabatt
20 mg x 60 tabletter
$60.99
$1.02
$15.00
Nästa order 10% rabatt
20 mg x 90 tabletter
$81.99
$0.91
$32.40
Nästa order 10% rabatt
20 mg x 120 tabletter
$97.99
$0.82
$54.00
Nästa order 10% rabatt
20 mg x 180 tabletter
$132.99
$0.74
$95.40
Nästa order 10% rabatt
20 mg x 360 tabletter
$240.99
$0.67
$216.00
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
Förpackning
Pris
Per Tabletter
Du Sparar
30 mg x 30 tabletter
$48.99
$1.63
$0.00
Nästa order 10% rabatt
30 mg x 60 tabletter
$77.99
$1.30
$19.80
Nästa order 10% rabatt
30 mg x 90 tabletter
$104.99
$1.17
$41.40
Nästa order 10% rabatt
30 mg x 120 tabletter
$125.99
$1.05
$69.60
Nästa order 10% rabatt
30 mg x 180 tabletter
$168.99
$0.94
$124.20
Nästa order 10% rabatt
30 mg x 360 tabletter
$312.99
$0.87
$273.60
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
Förpackning
Pris
Per Tabletter
Du Sparar
40 mg x 30 tabletter
$45.99
$1.53
$0.00
Nästa order 10% rabatt
40 mg x 60 tabletter
$81.99
$1.37
$9.60
Nästa order 10% rabatt
40 mg x 90 tabletter
$106.99
$1.19
$30.60
Nästa order 10% rabatt
40 mg x 120 tabletter
$121.99
$1.02
$61.20
Nästa order 10% rabatt
40 mg x 240 tabletter
$222.99
$0.93
$144.00
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
Förpackning
Pris
Per Tabletter
Du Sparar
60 mg x 30 tabletter
$56.99
$1.90
$0.00
Nästa order 10% rabatt
60 mg x 60 tabletter
$98.99
$1.65
$15.00
Nästa order 10% rabatt
60 mg x 90 tabletter
$136.99
$1.52
$34.20
Nästa order 10% rabatt
60 mg x 120 tabletter
$166.99
$1.39
$61.20
Nästa order 10% rabatt
60 mg x 180 tabletter
$227.99
$1.27
$113.40
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
Produktbeskrivning

Imdur - very

Risken med acetylcystein Imdur alltså bara visad i en enda djur- och in vitrostudie. Med hjälp av I,dur nummer, som finns tryckt på förpackningen, kan utseende, innehåll, eventuella skillnader samt exportland Imdr. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Jag kan bara gå några hundra meter på hela dagen, annars får jag ont hela kvällen och natten. Ingen information tillgänglig. AboutImdur: Imdur is an oral extended-release formulation of isosorbide mononitrate ISMNindicated for the prevention of angina pectoris due to coronary artery disease. Berätta för oss vad du tycker om vår tjänst och hjälp oss att skapa den bästa möjliga tjänsten för dig. De marknadsför oss och vi kan lägga vår tid på patienterna. Långtidsbehandling med isosorbiddinitrat i Sverige Sorbangil® saknar evidens för långtidsbehandling som anginaprofylax: 40 mg som slow release-beredning på morgonen och 40 mg sju timmar senare var inte bättre än placebo enligt en stor multicenterstudie[5]. Sammantaget tyder alltså data från dessa två studier på att: - toleransen Imdjr Imdur utvecklas under flera veckors tid vid kontinuerlig behandling - Imdhr långt nitratfritt intervall 24 timmar verkar krävas för att undvika tolerans vid höga doser nitrater i depåberedning - nitrattolerans åtminstone delvis kan kompenseras av höga doser långverkande nitrater 2. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Vi finner två studier som sammanfattningsvis tyder på att toleransen vid kontinuerlig behandling fortsätter att utvecklas under flera veckors tid, att höga doser nitrater i depåberedning verkar kräva ett långt nitratfritt intervall 24 timmar och att nitrattolerans åtminstone delvis kan kompenseras av höga doser långverkande nitrater. Under vårdtiden ordineras Ulla istället; Plavixtabletter, blodförtunnande 75 mg Simvastatinblodfettsänkande 1 tablett dagligen 40 mg Seloken tabletterna, mot högt blodtryck tas bort i slutet av vårdtiden på sjukhuset på grund av att Ulla har låg puls. Ibland kan man sluta medicineringen när livet är lugnare men det bör alltid ske i samråd med läkare! Det är en kärlvidgande medicin som ofta används vid kärlkramp. Restnoterade läkemedel Att ett läkemedel är restnoterat innebär att läkemedlet är tillfälligt slut hos tillverkaren. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen.
Common use

Imdur belongs to nitrates. Effects of its active substance, Isosorbide mononitrate, consist in dilatation of (widening) of blood vessels and making it easier for the heart to pump. Imdur is used in treatment of angina attacks (chest pain). Other similar nitrates drugs include isosorbide dinitrate (Dilatrate-SR, Isochron, Isordil Titradose) and nitroglycerin (NitroQuick, Nitrolingual, Nitrostat, Nitro-Dur ).Dosage and direction

The recommended dose of Imdur is 20 mg of immediate release tablets taken two times a day. Take the next dose at least seven hours later the previous dose to avoid tolerance. If you use The dose extended release tablets, the dose is 30-240 mg taken one time a day.Precautions

You should not take Imdur if you use sildenafil (Viagra) due to possible serious side effects. If you are allergic to isosorbide dinitrate, (Isochron, Isordil, Dilatrate), isosorbide mononitrate, or nitroglycerin you should not take Imdur. Also do not use the drug if you have early signs of a heart attack such as chest pain or heavy feeling, nausea, sweating, pain spreading to the arm or shoulder, general ill feeling.

Before taking Imdur, notify your health care advisor if you have congestive heart failure, low blood pressure, or kidney disease. At the beginning of treatment Imdur may cause serious headaches. Do not use Imdur to treat angina attack that has already started. This medication is used to prevent angina attack so use it according to instructions of your doctor. Do not stop taking this medication suddenly as it may cause a severe angina attack. Inform your doctor if you have congestive heart failure, low blood pressure, or kidney disease. Rise slowly from a sitting or lying position unless you may have a severe drop in blood pressure.Contraindications

Imdur is contraindicated in the patients with hypersensitivity or rare and unpredictable reactions to other nitrates or nitrites.Side effects

The most frequent side effect of Imdur is headache, causing dizziness, palpitations, a severe drop in blood pressure when rising from a sitting position, weakness.Drug interaction

Concomitant use with Sildenafil (Viagra), vardenafil (Levitra), or tadalafil (Cialis) may dangerously decrease the blood pressure and is contradicted. Do not combine Imdur with calcium channel blockers such as diltiazem (Dilacor, Tiazac, Cardizem) and verapamil (Isoptin, Isoptin SR, Calan, Verelan, Verelan PM, Covera-HS)Missed dose

If you forgot to take your dose in time, please do it as soon as you remember. But do not take if it is too late or almost time for your next dose. Do not take double doses of Imdur. Take your usually dose next day in the same regularly time.Overdose

Symptoms of overdose include fast or pounding heartbeats, nausea, vomiting, fever, confusion, dizziness a severe throbbing headache, spinning sensation, vision problems, stomach pain, bloody diarrhea, sweating, trouble breathing, cold or clammy skin, fainting, feeling light-headed, seizure.Storage

Store at room temperature between 20-25 C (68-77 F). Store away from moisture, heat, and sunlight. It is not recommended to store in a bathroom and places available for children.Disclaimer

We provide only general information about medications which does not cover all directions, possible drug integrations, or precautions. Information at the site cannot be used for self-treatment and self-diagnosis. Any specific instructions for a particular patient should be agreed with your health care adviser or doctor in charge of the case. We disclaim reliability of this information and mistakes it could contain. We are not responsible for any direct, indirect, special or other indirect damage as a result of any use of the information on this site and also for consequences of self-treatment.
X

Få ett bättre sexliv med Viagra

Det finns inte många i dagens samhälle som inte hört talas om läkemedlet Viagra vid något tillfälle och de allra flesta vet nog också att det används för att råda bot på erektionsproblem. Något som inte är fullt lika känt är hur många det faktiskt är som drabbas av potensproblem någon gång. Faktum är att nästan varje vuxen man någon gång drabbats av bristande potens vid samlag. För vissa har det bara hänt en enda gång men för andra är det ett ständigt återkommande problem, något som vållar stor oro och frustration hos den som drabbas. Det är en självklarhet att impotens kan leda till kraftigt försämrat självförtroende och därför är det klokt att köpa Viagra innan självförtroendet hunnit lida alltför stor skada.

En ganska given fråga är naturligtvis om alla kan bli hjälpta av Viagra. Svaret är att de allra flesta kan få hjälp av läkemedlet men att det finns vissa som inte bör använda sig av just denna medicin. Personer med hjärtproblem bör istället konsultera sin läkare för att få hjälp på annat sätt och detsamma gäller alla som äter mediciner med nitrater, oftast gäller detta just personer med hjärtproblem. De flesta andra märker stor förbättring om de använder generisk Viagra eller sådan Viagra som finns att köpa på Apoteket.

När det gäller mannens ålder så är detta ovidkommande när det gäller bruk av Viagra. Så länge man är över 18 år, det vill säga har uppnått myndig ålder, kan man köpa Viagra och man kan göra det antingen på det apotek man vanligtvis besöker för att hämta ut medicin eller på ett nätapotek. Fördelen med att välja onlineapotek är att man då slipper ordna recept först. Vill man beställa Viagra online kan man alltså göra det utan rekommendation från läkare och det innebär att man kan göra det redan efter att potensproblemen visat sig ett par gånger. Det är i regel bättre att ta hjälp snabbt än att vänta och uppleva problemet gång på gång eftersom detta kan sätta spår både på självkänslan och på förhållandet.

De flesta som surfar in på ett nätapotek kommer att upptäcka att priserna är betydligt lägre där om man jämför med hur priserna ser ut på Apoteket. Frågan som många då ställer är om priset spelar någon roll. Är billig Viagra sämre än det läkemedel som säljs nästan dubbelt så dyrt på traditionella apotek? I det här fallet behöver det inte alls vara så. Billig Viagra som kan beställas på Internet är ofta av lika god kvalitet som det dyra läkemedel som köps mot recept. Med tanke på detta finns det förstås ingen som helst anledning att välja det dyrare alternativet förutsett att man inte av någon anledning vill besöka sin läkare först. För personer som förutom potensproblemen är fullt friska finns det egentligen ingen anledning att söka läkarhjälp. Det kan däremot vara ett klokt val att börja med enklare medicinering i form av Viagra för att få ett slut på de problem som annars kan störa samlivet.