Generic Pulmicort (Budesonide)
Pulmicort
Pulmicort is a corticosteroid which used to help prevent the symptoms of asthma.
Förpackning
Pris
Per Inhalers
Du Sparar
100 mcg x 1 inhaler
$68.99
$68.99
$0.00
Nästa order 10% rabatt
100 mcg x 3 inhalers
$165.99
$55.33
$40.98
Nästa order 10% rabatt
100 mcg x 6 inhalers
$317.99
$53.00
$95.94
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
Förpackning
Pris
Per Inhalers
Du Sparar
200 mcg x 1 inhaler
$88.99
$88.99
$0.00
Nästa order 10% rabatt
200 mcg x 3 inhalers
$230.99
$77.00
$35.97
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
200 mcg x 6 inhalers
$401.99
$67.00
$131.94
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
Produktbeskrivning

Common use

Pulmicort is a corticosteroid which used to help prevent the symptoms of asthma. It will have no effect if asthma attacks have already started. Pulmicort decreases irritation and swelling in the airways, which helps to control or prevent asthma symptoms.Dosage and directions

Consult with your doctor before using. Usual dose depends on your previous treatments for asthma.

The recommended starting dose in adults and children 12 years of age and older is 400 to 2400 mcg daily, divided into 2 to 4 puffs. The suggested dose in children 6 to 12 years of age is 200 to 400 mcg daily, divided into 2 puffs.

Note: this instruction presented here just for review. It's very necessary to consult with your doctor before using. It help you to get best results.Precautions

Before you use this drug, tell your doctor your medical history including: all illnesses or infections, recent exposures to contagious diseases (e.g., chickenpox), glaucoma, cataracts, any allergies (especially drug allergies). If you changed an oral corticosteroid to this inhaler about a year ago, or if you've been using th inhaler in higher doses and in a moment stopped usage of it, your natural steroids may not be produced in enough quantity. Some additional corticosteroids may be needed to take, especially if stress of your body because of infection, injury or surjery. Sometimes during such stresses death can occur due to low level of steroids. Consult to your doctor immediately if you have any of side effects such as strange weakness, quick weight loss, dizziness.Contraindications

Don't use Pulmicort if you have allergy to budesonide. Not to be used in primary treatment of acute episodes of asthma or in patients with moderate to severe bronchiectasis, active or quiescent pulmonary tuberculosis, untreated fungal, bacterial or viral infections of the respiratory system.Possible side effects

They may include an allergic reaction: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat . Also the most possible side effects include:

weakness, tired feeling, nausea, vomiting, feeling like you might pass out;

wheezing or breathing problems after using Pulmicort;

worsening respiratory symptoms;

ear pain with fever;

vision problems; or

changes in the shape or location of body fat (especially in your arms, legs, face, neck, breasts, and waist).

Less serious include:

white patches or sores inside your mouth or on your lips;

runny or stuffy nose, sneezing;

sore throat, cough;

nausea, vomiting, diarrhea, stomach pain;

nosebleed; or

headache.

If you experience one of them stop using Pulmicort and tell your doctor as soon as possible. Also consult with your doctor about any side effect that seems unusual.Drug interactions

Pulmicort interact with the following medicines: the stomach medicine cimetidine; an antifungal medicine such as ketoconazole or itraconazole (Sporanox); an AIDS or HIV medicine such as amprenavir, ritonavir, indinavir, nelfinavir or saquinavir; or the antibiotic erythromycin. Also note that interaction between two medications does not always mean that you must stop taking one of them. Consult with your doctor about how it interactions are being managed or should be managed.Missed dose

If you forgot to take your dose in time, please do it as soon as you remember. But do not take if it is too late or almost time for your next dose. Do not increase your recommended dose. Take your usually dose next day in the same regularly time.Overdose

If you take more dose you need in long period of time can stunt growth or cause a condition called Cushing's syndrome. If you experience such symptoms as weight gain, a "moon face," muscle wasting, weakness, poor wound healing,menstrual problems, impotence, or loss of interest in sex call your doctor immediately.Storage

Store at room temperature between 59-77 degrees F (15-25 degrees C) away from light and moisture, kids and pets. Do not use after expiration term.Disclaimer

We provide only general information about medications which does not cover all directions, possible drug integrations, or precautions. Information at the site cannot be used for self-treatment and self-diagnosis. Any specific instructions for a particular patient should be agreed with your health care adviser or doctor in charge of the case. We disclaim reliability of this information and mistakes it could contain. We are not responsible for any direct, indirect, special or other indirect damage as a result of any use of the information on this site and also for consequences of self-treatment.

X

Få ett bättre sexliv med Viagra

Det finns inte många i dagens samhälle som inte hört talas om läkemedlet Viagra vid något tillfälle och de allra flesta vet nog också att det används för att råda bot på erektionsproblem. Något som inte är fullt lika känt är hur många det faktiskt är som drabbas av potensproblem någon gång. Faktum är att nästan varje vuxen man någon gång drabbats av bristande potens vid samlag. För vissa har det bara hänt en enda gång men för andra är det ett ständigt återkommande problem, något som vållar stor oro och frustration hos den som drabbas. Det är en självklarhet att impotens kan leda till kraftigt försämrat självförtroende och därför är det klokt att köpa Viagra innan självförtroendet hunnit lida alltför stor skada.

En ganska given fråga är naturligtvis om alla kan bli hjälpta av Viagra. Svaret är att de allra flesta kan få hjälp av läkemedlet men att det finns vissa som inte bör använda sig av just denna medicin. Personer med hjärtproblem bör istället konsultera sin läkare för att få hjälp på annat sätt och detsamma gäller alla som äter mediciner med nitrater, oftast gäller detta just personer med hjärtproblem. De flesta andra märker stor förbättring om de använder generisk Viagra eller sådan Viagra som finns att köpa på Apoteket.

När det gäller mannens ålder så är detta ovidkommande när det gäller bruk av Viagra. Så länge man är över 18 år, det vill säga har uppnått myndig ålder, kan man köpa Viagra och man kan göra det antingen på det apotek man vanligtvis besöker för att hämta ut medicin eller på ett nätapotek. Fördelen med att välja onlineapotek är att man då slipper ordna recept först. Vill man beställa Viagra online kan man alltså göra det utan rekommendation från läkare och det innebär att man kan göra det redan efter att potensproblemen visat sig ett par gånger. Det är i regel bättre att ta hjälp snabbt än att vänta och uppleva problemet gång på gång eftersom detta kan sätta spår både på självkänslan och på förhållandet.

De flesta som surfar in på ett nätapotek kommer att upptäcka att priserna är betydligt lägre där om man jämför med hur priserna ser ut på Apoteket. Frågan som många då ställer är om priset spelar någon roll. Är billig Viagra sämre än det läkemedel som säljs nästan dubbelt så dyrt på traditionella apotek? I det här fallet behöver det inte alls vara så. Billig Viagra som kan beställas på Internet är ofta av lika god kvalitet som det dyra läkemedel som köps mot recept. Med tanke på detta finns det förstås ingen som helst anledning att välja det dyrare alternativet förutsett att man inte av någon anledning vill besöka sin läkare först. För personer som förutom potensproblemen är fullt friska finns det egentligen ingen anledning att söka läkarhjälp. Det kan däremot vara ett klokt val att börja med enklare medicinering i form av Viagra för att få ett slut på de problem som annars kan störa samlivet.