Generic Rogaine (Minoxidil)
Rogaine
Rogaine 5% is a very well-known hair regrowth medicine. This formulation has been available without a prescription in the United States since 1998. Minoxidil, the active ingredient in Rogaine, helps restore hair growth by enlarging hair follicles that have shrunk. Formulations are available for both men and women, with regrowth appearing in as little as three months. Rogaine 5% is available as a liquid or a foam. Apply either to the scalp as prescribed, usually twice a day. You must continue to use Rogaine indefinitely to maintain results.
Förpackning
Pris
Per Flaskor
Du Sparar
5 % x 1 flaska
$110.99
$110.99
$0.00
Nästa order 10% rabatt
5 % x 2 flaskor
$192.99
$96.50
$28.98
Nästa order 10% rabatt
5 % x 3 flaskor
$262.99
$87.66
$69.99
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
Produktbeskrivning

Common use

Rogaine contains minoxidil and is used to treat hairloss on women by improving blood circulation in the vessels of the scalp. It also can be used to treat male pattern baldness on the top of the head.Dosage and direction

Apply topically 1 ml of solution (a half of a capful of foam) to scalp and dry hair one time in the morning and one time in the evening. Leave for a least four hours. After use wash hands thoroughly with warm water. Avoid getting of the medications into your eyes, mouth or nose. Do not use more than 2 ml of the medication a day as hair growth will not improve while side effects may worsen. The results do not appear immediately, it may take at least four months to see results. In elder patients with wider zones of baldness Rogaine works less effectively. Do not stop taking this drug even if you see first good results, stop taking of the medication only after your doctor's approval.Precautions

Do not use this medications on is damaged, irritated, or sunburned skin. Do not use for other skin areas of your body than scalp. Do not use other topical medications while you are on Rogaine. Do not use this medication without your doctor's allowance if you are pregnant or breastfeeding.Contraindication

Rogaine cannot be used in the individuals with hypersensitivity to minoxidil or inactive components of the drug such as propylene glycol, minoxidil, or ethanol.Possible side effects

The most frequent side effects to occur are an allergic reaction (facial swelling, hives, rash, difficulty breathing), chest pain, dizziness or lightheadedness, irregular or very fast heartbeats, fainting.Drug interaction

No drugs are known to interact with Rogaine. Theoretically likely it to interact with vasodilators causing orthostatic hypotension in patients curreingly taking peripheral. Effects of Rogaine may be reduced by paracetamol and diethylcarbamazine. Tretinoin and anthralin/dithranol used concurrently with Rogaine may increase its absorption.Missed dose

If you forgot to take a dose take it as soon as you remember unless it is almost time of your next dose. If so do not take the missed dose and return to your regular schedule. Do not try to make up the missed dose by taking an additional dose as it may worsen your side effects.Overdose

Among the most serious symptoms of overdose you may experience very low blood pressure (dizziness, confusion, fainting), headache an irregular or fast heart rate, and flushing (warmth, redness) of the skin.Storage

Store at room temperature, between 59-86 F (15-30 C) in a tight dark container. Save from heat, moisture, and sunlight.Disclaimer

We provide only general information about medications which does not cover all directions, possible drug integrations, or precautions. Information at the site cannot be used for self-treatment and self-diagnosis. Any specific instructions for a particular patient should be agreed with your health care adviser or doctor in charge of the case. We disclaim reliability of this information and mistakes it could contain. We are not responsible for any direct, indirect, special or other indirect damage as a result of any use of the information on this site and also for consequences of self-treatment.

X

Få ett bättre sexliv med Viagra

Det finns inte många i dagens samhälle som inte hört talas om läkemedlet Viagra vid något tillfälle och de allra flesta vet nog också att det används för att råda bot på erektionsproblem. Något som inte är fullt lika känt är hur många det faktiskt är som drabbas av potensproblem någon gång. Faktum är att nästan varje vuxen man någon gång drabbats av bristande potens vid samlag. För vissa har det bara hänt en enda gång men för andra är det ett ständigt återkommande problem, något som vållar stor oro och frustration hos den som drabbas. Det är en självklarhet att impotens kan leda till kraftigt försämrat självförtroende och därför är det klokt att köpa Viagra innan självförtroendet hunnit lida alltför stor skada.

En ganska given fråga är naturligtvis om alla kan bli hjälpta av Viagra. Svaret är att de allra flesta kan få hjälp av läkemedlet men att det finns vissa som inte bör använda sig av just denna medicin. Personer med hjärtproblem bör istället konsultera sin läkare för att få hjälp på annat sätt och detsamma gäller alla som äter mediciner med nitrater, oftast gäller detta just personer med hjärtproblem. De flesta andra märker stor förbättring om de använder generisk Viagra eller sådan Viagra som finns att köpa på Apoteket.

När det gäller mannens ålder så är detta ovidkommande när det gäller bruk av Viagra. Så länge man är över 18 år, det vill säga har uppnått myndig ålder, kan man köpa Viagra och man kan göra det antingen på det apotek man vanligtvis besöker för att hämta ut medicin eller på ett nätapotek. Fördelen med att välja onlineapotek är att man då slipper ordna recept först. Vill man beställa Viagra online kan man alltså göra det utan rekommendation från läkare och det innebär att man kan göra det redan efter att potensproblemen visat sig ett par gånger. Det är i regel bättre att ta hjälp snabbt än att vänta och uppleva problemet gång på gång eftersom detta kan sätta spår både på självkänslan och på förhållandet.

De flesta som surfar in på ett nätapotek kommer att upptäcka att priserna är betydligt lägre där om man jämför med hur priserna ser ut på Apoteket. Frågan som många då ställer är om priset spelar någon roll. Är billig Viagra sämre än det läkemedel som säljs nästan dubbelt så dyrt på traditionella apotek? I det här fallet behöver det inte alls vara så. Billig Viagra som kan beställas på Internet är ofta av lika god kvalitet som det dyra läkemedel som köps mot recept. Med tanke på detta finns det förstås ingen som helst anledning att välja det dyrare alternativet förutsett att man inte av någon anledning vill besöka sin läkare först. För personer som förutom potensproblemen är fullt friska finns det egentligen ingen anledning att söka läkarhjälp. Det kan däremot vara ett klokt val att börja med enklare medicinering i form av Viagra för att få ett slut på de problem som annars kan störa samlivet.