Generic Sporanox (Itraconazole)
Sporanox
Sporanox is an azole antifungal medicine used used to treat blastomycosis, histoplasmosis and aspergillosis.
Förpackning
Pris
Per Tabletter
Du Sparar
100 mg x 10 tabletter
$69.99
$7.00
$0.00
Nästa order 10% rabatt
100 mg x 20 tabletter
$116.99
$5.85
$23.00
Nästa order 10% rabatt
100 mg x 30 tabletter
$158.99
$5.30
$51.00
Nästa order 10% rabatt
100 mg x 40 tabletter
$192.99
$4.82
$87.20
Nästa order 10% rabatt
100 mg x 50 tabletter
$218.99
$4.38
$131.00
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
Produktbeskrivning

That: Sporanox

Lincocin Ceftin
Cialis Super Active Körförmåga och användning av maskiner Sporanox kan ibland orsaka yrsel, dimsyn eller dubbelseende eller hörselförlust. Jämförande prövningar finns utförda mot griseofulvin, men då Sporanox givits i dosen mg och behandlingstiden varit lång, upp till ett Sporanox, är det svårt att dra några säkra slutsatser om eventuella skillnader i behandlingsresultatet. GI: Illamående, magsmärtor, diarré, kräkningar. Om din läkare beslutar att ge dig Sporanox bör du bli informerad om de symtom som anges nedan och som du ska vara uppmärksam på. European Community. Graviditet Ta inte Sporanox om du är gravid, om inte din läkare har sagt att du ska göra det. Läs en skrift om svamp och svampbehandling. Svampinfektion i vagina Candidiasis Infektion i vagina och vulva med Candida albicans - Svamp i underlivet   Definition En vaginal svampinfektion orsakas av endera av de tre organismerna, kända som Candida. Beställ punktskrift Beställning av läkemedelsinformation i punktskrift är helt kostnadsfri. Amning Om du ammar ska du inte ta Sporanox, eftersom små mängder av läkemedlet kan finnas i bröstmjölken. Underlaget för säkerhetsvärderingen är mycket omfattande.
Sporanox 950
PARLODEL 143
Dental and Oral. Janssen-Cilag AB. Profylax hos neutropena Spoarnox I kliniska studier var diarré vanligaste biverkan. Test och mätare. Hoppa till början av bildgalleriet. AT-läkare Helsingborgs lasarett. Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. Läkemedelsverkets bedömning av effekt och säkerhet samt värderingen gäller vid publiceringsdatumet och uppdateras inte. Läkemedelsverket Box 26 03 Uppsala. Sällsynta biverkning ar förekommer hos färre än 1 av användare :. Hoppa till innehållet Sporankx. Välj Sporanox mediciner och önskad mängd till din beställning. För behandling av tånaglar rekommenderas 3 puls ar. Kommentar: Obligatorisk. Dessa åtgärder är Sporznox som förebyggande: väl kontrollerade blodsockerväden i fall av Sporanxo sparsamt intag av vitt socker undvikande av åtsittande underkläder, speciellt av nylon eller med nyloninblandning användande av lokalt applicerade anti-svampmedel tillsammans med antibiotika användande av bommuls-underkläder att alltid torka framifrån och bakåt vid toalettbesök  Diagnostik Diagnostiken av en svampinfektion börjar med anamnes-tagning och en gynekologisk undersökning. Brytpunkter Med CLSI-metoder har brytpunkter för itrakonazol fastställts endast för Candida -arter från ytliga svampinfektioner. Levereffekter Mycket sällsynta fall av svår levertoxicitet, inklusive några fall av akut leverinsufficiens med dödlig utgång, har inträffat vid användning av Sporanox. Rapportering av misstänkta biverkningar Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Effektiv preventivmetod bör fortsätta till menstruationsperioden efter avslutad Sporanox-behandling. Sällsynta: serumsjuka, angioneurotiskt ödemanafylaktisk reaktion. Vi delar data med sociala medier, annons och analyspartners vilka kan kombinera datan med annan information som du delat med dom. Använd pSoranox Sporanox kapslar inom 2 veckor efter användning av dessa läkemedel. Lättläst Webbkarta Kontakta oss English. Sign Up Sporankx Our Newsletter:. Su Sporanpx de conocimiento farmacológico. Itrakonazol metaboliseras huvudsakligen via cytokrom P 3A4. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Biverkning arna i tabellen nedan härrör från öppna och dubbelblinda kliniska studier med Sporanox kapslar och omfattade patienter som behandlades för dermatomykos er eller onykomykossamt från spontanrapporter. Med hjälp av detta nummer, som finns tryckt på förpackningen, kan utseende, innehåll, eventuella skillnader samt exportland identifieras. Om en lägre dos hade varit möjlig vid fingernagelmykos är ej undersökt. Itrakonazols effekt att öka AUC hos andra läkemedel kan vara väsentlig, t. Läkemedelsverket Box 26 03 Uppsala. Kvinnor i fertil ålder som tar Sporanox skall använda preventivmedel. Absorption Itrakonazol absorberas snabbt efter oral administrering. Vid kontinuerlig Sporanoz ges Sporanox kapslar i 3 månader. Hoppa till slutet av Sporanox. Minskad surhetsgrad Spoanox ventrikeln Absorption en av itrakonazol i Sporaonx kapslar är nedsatt när surhetsgraden i ventrikeln är minskad. Receptbelagd Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring. Dessa resultat är emellertid osäkra, då studien avbröts i förtid. Effekten synes ungefär likvärdig med den som uppnås med griseofulvinbehandling, men behandlingstiden är betydligt kortare. Publiceringsdatum: Antihistamin er. Exempel på läkemedel vilkas plasmakoncentrationer kan höjas av itrakonazol, redovisade efter läkemedelsklass med råd angående samtidig administrering med itrakonazol: Läkemedelsklass Kontraindicerat Rekommenderas ej Används med försiktighet Alfablockerare tamsulosin Analgetika fentanyl alfentanil, buprenorfin i. Läs mer. Absorption en av itrakonazol i Sporanox kapslar är nedsatt när surhetsgraden i ventrikeln är minskad.
Common use

Sporanox is an azole antifungal medicine which used used to treat three types of serious fungal infection: blastomycosis, histoplasmosis, and aspergillosis. Sporanox works by killing sensitive fungi by interfering with the formation of the fungal cell membrane. This medication is also prescribed for onychomycosis, which infects the toenails and fingernails.Dosage and direction

Take it orally with or without food/milk. For the best result take it at the same time each day. Dosage of Sporanox is various from type of infection:

1. Treatment of Blastomycosis and Histoplasmosis:

The recommended dose for adults is 200 mg once daily. Do not use more than 400 mg daily.

For children - use it just after doctor's permission and dose has to be prescribed after consulting with your doctor.

2. Treatment of Aspergillosis:

The recommended dose for adults is of 200 to 400 mg.

For children - use it just after doctor's permission and dose has to be prescribed after consulting with your doctor.

3. Treatment in Life-Threatening Situations:

The recommended dose for adults is 200 mg three times daily (600 mg/day) be given for the first 3 days of treatment. Length of treatment should be more than three months and until clinical parameters and laboratory tests indicate that the active fungal infection has subsided.

For children - use it just after doctor's permission and dose has to be prescribed after consulting with your doctor.

4. Treatment of Onychomycosis (toenails with or without fingernail involvement):

The recommended dose fr adults is 200 mg once daily for 12 consecutive weeks.

For children - use it just after doctor's permission and dose has to be prescribed after consulting with your doctor.

5. Treatment of Onychomycosis (Ffngernails only) :

The recommended dose for adults is 2 treatment pulses, each consisting of 200 mg for 1 week.

For children - use it just after doctor's permission and dose has to be prescribed after consulting with your doctor.

Note: this instruction presented here just for review. It's very necessary to consult with your doctor before using. It help you to get best results.Precautions

Sporanox can have a negative effect on the heart. It should not be used for fungal nail infections if your medical history include cardiac problems such as congestive heart failure. Before taking Sporanox, tell your doctor if your medical history include: a heart rhythm disorder, kidney or liver disease, a breathing disorder, cystic fibrosis, or a history of "Long QT syndrome." Do not take antacids within 1 hour before or 2 hours after taking Sporanox. Sporanox should not be used during pregnancy, becoming pregnant or lactating without doctor's advice. Do not use it before breast-feeding without doctor's permission.Contraindications

Sporano is not allowed to people who are hypersensitive to itraconazole or similar medications such as fluconazole (Diflucan) or ketoconazole (Nizoral), if you have ever had congestive heart failure.

Possible side effect

They may include an allergic reaction: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat. Also the most possible side effects include:

fever;

feeling short of breath, even with mild exertion;

swelling, rapid weight gain;

problems with hearing;

numbness or tingly feeling;

pain or burning when you urinate;

nausea, stomach pain, low fever, loss of appetite, weakness, dark urine, clay-colored stools, jaundice (yellowing of the skin or eyes).

Less serious include:

diarrhea, constipation, mild stomach pain;

mild itching or skin rash;

headache, dizziness;

runny nose or other cold symptoms.

If you experience one of them stop using Sporanox and tell your doctor as soon as possible. Also consult with your doctor about any side effect that seems unusual.Drug interaction

Sporanox interact with follow list of drugs: cisapride, dihydroergotamine, dofetilide, ergonovine, ergotamine, lovastatin, methylergonovine, midazolam, nisoldipine, pimozide, quinidine, Quinidex, Quin-Release, simvastatin , or triazolam. Also note that interaction between two medications does not always mean that you must stop taking one of them. As usual it affects the the effect of drugs, so consult with your doctor about how it interactions are being managed or should be managed.Missed dose

If you forgot to take your dose in time, please do it as soon as you remember. But do not take if it is too late or almost time for your next dose. Do not take double or extra doses. Take your usually dose next day in the same regularly time.Overdose

Symptoms of Sporanox overdose are not known well, so if you experience any unusual symptom call your doctor immediately.

Storage

Store at room temperature between 59-77 degrees F (15-25 degrees C) away from light and moisture, kids and pets. Do not use after expiration term.Disclaimer

We provide only general information about medications which does not cover all directions, possible drug integrations, or precautions. Information at the site cannot be used for self-treatment and self-diagnosis. Any specific instructions for a particular patient should be agreed with your health care adviser or doctor in charge of the case. We disclaim reliability of this information and mistakes it could contain. We are not responsible for any direct, indirect, special or other indirect damage as a result of any use of the information on this site and also for consequences of self-treatment.
X

Få ett bättre sexliv med Viagra

Det finns inte många i dagens samhälle som inte hört talas om läkemedlet Viagra vid något tillfälle och de allra flesta vet nog också att det används för att råda bot på erektionsproblem. Något som inte är fullt lika känt är hur många det faktiskt är som drabbas av potensproblem någon gång. Faktum är att nästan varje vuxen man någon gång drabbats av bristande potens vid samlag. För vissa har det bara hänt en enda gång men för andra är det ett ständigt återkommande problem, något som vållar stor oro och frustration hos den som drabbas. Det är en självklarhet att impotens kan leda till kraftigt försämrat självförtroende och därför är det klokt att köpa Viagra innan självförtroendet hunnit lida alltför stor skada.

En ganska given fråga är naturligtvis om alla kan bli hjälpta av Viagra. Svaret är att de allra flesta kan få hjälp av läkemedlet men att det finns vissa som inte bör använda sig av just denna medicin. Personer med hjärtproblem bör istället konsultera sin läkare för att få hjälp på annat sätt och detsamma gäller alla som äter mediciner med nitrater, oftast gäller detta just personer med hjärtproblem. De flesta andra märker stor förbättring om de använder generisk Viagra eller sådan Viagra som finns att köpa på Apoteket.

När det gäller mannens ålder så är detta ovidkommande när det gäller bruk av Viagra. Så länge man är över 18 år, det vill säga har uppnått myndig ålder, kan man köpa Viagra och man kan göra det antingen på det apotek man vanligtvis besöker för att hämta ut medicin eller på ett nätapotek. Fördelen med att välja onlineapotek är att man då slipper ordna recept först. Vill man beställa Viagra online kan man alltså göra det utan rekommendation från läkare och det innebär att man kan göra det redan efter att potensproblemen visat sig ett par gånger. Det är i regel bättre att ta hjälp snabbt än att vänta och uppleva problemet gång på gång eftersom detta kan sätta spår både på självkänslan och på förhållandet.

De flesta som surfar in på ett nätapotek kommer att upptäcka att priserna är betydligt lägre där om man jämför med hur priserna ser ut på Apoteket. Frågan som många då ställer är om priset spelar någon roll. Är billig Viagra sämre än det läkemedel som säljs nästan dubbelt så dyrt på traditionella apotek? I det här fallet behöver det inte alls vara så. Billig Viagra som kan beställas på Internet är ofta av lika god kvalitet som det dyra läkemedel som köps mot recept. Med tanke på detta finns det förstås ingen som helst anledning att välja det dyrare alternativet förutsett att man inte av någon anledning vill besöka sin läkare först. För personer som förutom potensproblemen är fullt friska finns det egentligen ingen anledning att söka läkarhjälp. Det kan däremot vara ett klokt val att börja med enklare medicinering i form av Viagra för att få ett slut på de problem som annars kan störa samlivet.