Generic Zanaflex (Tizanidine)
Zanaflex
Zanaflex is a muscle relaxer to treat spasticity, it works temporarily relaxing muscle tone of the tense, rigid muscles.
Förpackning
Pris
Per Tabletter
Du Sparar
2 mg x 30 tabletter
$38.99
$1.30
$0.00
Nästa order 10% rabatt
2 mg x 60 tabletter
$61.99
$1.03
$16.20
Nästa order 10% rabatt
2 mg x 90 tabletter
$82.99
$0.92
$34.20
Nästa order 10% rabatt
2 mg x 120 tabletter
$99.99
$0.83
$56.40
Nästa order 10% rabatt
2 mg x 150 tabletter
$111.99
$0.75
$82.50
Nästa order 10% rabatt
2 mg x 180 tabletter
$120.99
$0.67
$113.40
Nästa order 10% rabatt
Förpackning
Pris
Per Tabletter
Du Sparar
4 mg x 30 tabletter
$68.99
$2.30
$0.00
Nästa order 10% rabatt
4 mg x 60 tabletter
$109.99
$1.83
$28.20
Nästa order 10% rabatt
4 mg x 90 tabletter
$148.99
$1.66
$57.60
Nästa order 10% rabatt
4 mg x 120 tabletter
$178.99
$1.49
$97.20
Nästa order 10% rabatt
4 mg x 150 tabletter
$200.99
$1.34
$144.00
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
4 mg x 180 tabletter
$216.99
$1.21
$196.20
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
Produktbeskrivning

Not: Zanaflex

Zanaflex Naprosyn
Zanaflex
Toprol Xl 864
Zanaflex
VITAMIN C Combimist L Inhaler

Zanaflex - seems

Common use

Tizanidine belongs to a class of muscle relaxants. It is applied in treatment of spasms, cramping, and tightness of muscles. Tizanidine is also prescribed off-label for migraine headaches and as an anticonvulsant.



Dosage and direction

Take Tizanidine by mouth with a glass of water, with or without food. Avoid cutting, crushing or chewing this medicine.

Do not take the medicine more often than it is prescribed. Do not give up taking it except on the advice of your doctor.

It may need time for the medicine to help.

Consult your doctor concerning proper dose for you.



Precautions

Avoid drinking alcohol and smoking while being treated with this medication.

Aged people can be more sensitive to side effects of the medicine.

Inform your doctor if you have kidney or liver disease, high blood pressure; if you are pregnant or breast-feed.



Contraindications

Tizanidine should not be used by pregnant/nursing women or children as well as by patients having demonstrated a reaction of hypersensitivity to it.

It is contraindicated to use tizanidine together with moderate or potent CYP1A2 inhibitors.



Possible side effect

The most common side effects are drowsiness, constipation, headache, dizziness and vomiting, diarrhea, yellowing of the skin or eyes.

A very serious allergic reaction rarely occurs. Many people using this medicine do not have serious side effects.

Turn to your doctor or pharmacist for more details.

In case you notice the effects not listed here, contact your doctor or pharmacist.



Drug interaction

Before taking Tizanidine tell your doctor or chemist of all prescription and non-prescription medicines you are taking.

Tizanidine should not be used with

* antidepressants, esp. fluvoxamine

* grapefruit juice

* medicines for high blood pressure

* medicines for pain (like codeine, morphine, and hydrocodone)

* medicines for sleep

* some antibiotics (like levofloxacin, ofloxacin).

Turn to your doctor or pharmacist for more details.



Missed dose

If you have missed your dose, take it as soon as you remember. If you see that it is near the time for the next dose, skip the missed dose and resume your usual dosing schedule. Do not take your dose twice.



Overdose

If you think you have used too much of this medicine seek emergency medical attention right away. The symptoms of overdose usually include chest pain, nausea, irregular heartbeat, and feeling light-headed or fainting.



Storage

Store your medicines at room temperature between 68-77 degrees F (20-25 degrees C) away from light and moisture. Do not store your drugs in the bathroom. Keep all drugs away from reach of children and pets.



Disclaimer

We provide only general information about medications which does not cover all directions, possible drug integrations, or precautions. Information at the site cannot be used for self-treatment and self-diagnosis. Any specific instructions for a particular patient should be agreed with your health care adviser or doctor in charge of the case. We disclaim reliability of this information and mistakes it could contain. We are not responsible for any direct, indirect, special or other indirect damage as a result of any use of the information on this site and also for consequences of self-treatment.
X

Få ett bättre sexliv med Viagra

Det finns inte många i dagens samhälle som inte hört talas om läkemedlet Viagra vid något tillfälle och de allra flesta vet nog också att det används för att råda bot på erektionsproblem. Något som inte är fullt lika känt är hur många det faktiskt är som drabbas av potensproblem någon gång. Faktum är att nästan varje vuxen man någon gång drabbats av bristande potens vid samlag. För vissa har det bara hänt en enda gång men för andra är det ett ständigt återkommande problem, något som vållar stor oro och frustration hos den som drabbas. Det är en självklarhet att impotens kan leda till kraftigt försämrat självförtroende och därför är det klokt att köpa Viagra innan självförtroendet hunnit lida alltför stor skada.

En ganska given fråga är naturligtvis om alla kan bli hjälpta av Viagra. Svaret är att de allra flesta kan få hjälp av läkemedlet men att det finns vissa som inte bör använda sig av just denna medicin. Personer med hjärtproblem bör istället konsultera sin läkare för att få hjälp på annat sätt och detsamma gäller alla som äter mediciner med nitrater, oftast gäller detta just personer med hjärtproblem. De flesta andra märker stor förbättring om de använder generisk Viagra eller sådan Viagra som finns att köpa på Apoteket.

När det gäller mannens ålder så är detta ovidkommande när det gäller bruk av Viagra. Så länge man är över 18 år, det vill säga har uppnått myndig ålder, kan man köpa Viagra och man kan göra det antingen på det apotek man vanligtvis besöker för att hämta ut medicin eller på ett nätapotek. Fördelen med att välja onlineapotek är att man då slipper ordna recept först. Vill man beställa Viagra online kan man alltså göra det utan rekommendation från läkare och det innebär att man kan göra det redan efter att potensproblemen visat sig ett par gånger. Det är i regel bättre att ta hjälp snabbt än att vänta och uppleva problemet gång på gång eftersom detta kan sätta spår både på självkänslan och på förhållandet.

De flesta som surfar in på ett nätapotek kommer att upptäcka att priserna är betydligt lägre där om man jämför med hur priserna ser ut på Apoteket. Frågan som många då ställer är om priset spelar någon roll. Är billig Viagra sämre än det läkemedel som säljs nästan dubbelt så dyrt på traditionella apotek? I det här fallet behöver det inte alls vara så. Billig Viagra som kan beställas på Internet är ofta av lika god kvalitet som det dyra läkemedel som köps mot recept. Med tanke på detta finns det förstås ingen som helst anledning att välja det dyrare alternativet förutsett att man inte av någon anledning vill besöka sin läkare först. För personer som förutom potensproblemen är fullt friska finns det egentligen ingen anledning att söka läkarhjälp. Det kan däremot vara ett klokt val att börja med enklare medicinering i form av Viagra för att få ett slut på de problem som annars kan störa samlivet.